Komandas pieteikums 30 kilometru izturības pārgājienam

 
  • Informācija par komandas kontaktpersonu un dalības maksas maksātāju

  • Informācija par komandas biedriem – Pārgājiena dalībniekiem

  • * Formāts: dd/mm/gg (piemēram: 01/12/80)
 

Pārbaude